La Fundació Pagesos Solidaris visibilitza la desigualtat interseccional que pateix la Pagesia Gran i porta a terme una campanya de sensibilització de  bon tracte cap a aquest col·lectiu.

La Fundació Pagesos Solidaris, un any més, continua amb la campanya de sensibilització a favor del bon tracte cap a les persones grans, amb el nom de Bon tracte=Bon rotllo, amb l’objectiu que la societat dels entorns rurals identifiqui valors, aportacions, coneixements i actituds de bon tracte cap a aquesta població. 

El món rural no té els mateixos avantatges que els nuclis urbans pel que fa als serveis i als recursos disponibles, ja que la situació d’aïllament d’alguns municipis poden originar que moltes persones grans es trobin en una posició de vulnerabilitat més elevada davant de la possibilitat de patir discriminació interseccional.

En aquest sentit, es treballa el projecte Pagesia Gran; Valor al món Rural; Bon tracte=Bon rotllo, organitza tallers de sensibilització per afavorir el  Bon tracte a les persones grans de territoris rurals. En els tallers, es prioritza l’explicació del Decàleg BON TRACTE= BON ROTLLO, que amb 10 actituds concretes, senzilles i conscients, podem emprar per afavorir un millor tracte a les nostres persones grans. Enguany, s’ha prioritzat realitzar els tallers en SAIAR (Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural)   i en escoles del mateix municipi, i entendre la problemàtica des d’un caire intergeneracional. Alhora es treballa per l’elaboració de pòsters i de material divulgatiu, per distribuir a les escoles a l’inici del curs escolars. El projecte es realitza amb el suport del Departament de Drets Socials, i amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF.