La fundació pagesos solidaris presenta el kit de llibres Diversum Terra júnior per sensibilitzar sobre la diversitat multicultural

Coincidint amb la setmana de Sant Jordi, 23 d’abril, dia Internacional del llibre, es
presenta el KIT DE LLIBRES DIVERSUM TERRA JÚNIOR. Aquest KIT està format
per 5 llibres per posar en valor la diversitat cultural en la nostra societat:

  • Little Leaders
  • Cues de somnis
  • El món és casa meva
  • People Power
  • 10 idees per superar el racisme

La selecció dels llibres s’ha portat a terme a través de professionals de treball social i
de llicenciats en psicopedagogia, i són llibres recomanats per alumnat de cicle superior
de primària.
L’objectiu del kit és oferir recursos interculturals a escoles i famílies a través de la
lectura i de la reflexió sobre les oportunitats i valors que ens ofereix la interculturalitat.

Així mateix, en la selecció dels llibres s’ha contemplat la perspectiva de gènere, on no
s’utilitzen llenguatges ni contextos sexistes, i on les protagonistes de les històries són
dones.

S’han elaborat 10 KITS DIVERSUM TERRA en format maleta de material reciclat, que
han estat distribuïts a les delegacions que la entitat disposa arreu de l’estat, per
facilitar recursos de sensibilització intercultural a les escoles de zones rurals.
Les activitats s’inclouen en el marc del projecte de Sensibilització del fet migratori que
s’ha dut a terme a diferents escoles de Catalunya i de l’Estat espanyol, amb l’objectiu
de sensibilitzar els alumnes de primària sobre les realitats socioculturals de les
persones immigrants, així com per eliminar prejudicis i estereotips vinculats.
Les escoles que participen en el projecte podran sol·licitar el material, en format cessió
temporal i de forma gratuïta.

La Fundació Pagesos Solidaris defensa l’educació per al desenvolupament com una
eina transformadora de la realitat social, per a la comprensió de les interrelacions
socials i la promoció de valors i actituds relacionats amb la tolerància, la solidaritat i la
justícia social. Aquest projecte està cofinançat pel Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social i Migraciones i el Fons Social Europeu.