La Fundació Agricultors Solidaris presenta els projectes subvencionats per la Conselleria del tram 0,7% de l’IRPF per executar aquest 2024

La Fundació Agricultors Solidaris presenta els cinc programes subvencionats per la Vicepresidència segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de la Generalitat Valenciana, amb càrrec al tram 0,7% de l’IRPF en l’exercici 2023, i que s’executaran en 2024.

Primer programa

El primer programa es denomina “MAJORS” i és dirigit a les persones majors de la Comunitat Valenciana buscant promoure l’envelliment actiu fomentant la convivència i l’intercanvi d’experiències, la transferència de coneixements entre les persones majors de l’àmbit rural i les persones joves, així com l’accés a les noves tecnologies.

Segon programa

El segon programa es denomina “DONAP”, dirigit a dones de la Comunitat Valenciana i, el seu objectiu principal és afavorir el desenvolupament personal, professional i social de les dones de zones rurals en la nostra comunitat autònoma.

Tercer programa

El tercer programa és el denominat “FOCO. Formació i competències en el Sector agrari per a la inserció laboral” i a través del mateix Agricultors Solidaris busca brindar una atenció integral i gratuïta a persones en risc d’exclusió social amb l’objectiu d’informar-les, orientar-les i formar-les per facilitar el seu procés d’inserció laboral a la Comunitat Valenciana i, especialment en el sector agrari.

Quart programa

El quart programa que presenta Agricultors Solidaris és “IDENTIFY”, un programa el qual objectiu principal és millorar la capacitació de les persones immigrants i els professionals de diferents dispositius que treballen amb població immigrant per treballar la diversitat i la tolerància amb l’objectiu d’evitar el racisme i la xenofòbia.

Cinquè programa

El cinquè programa és el “PIOCI”, un programa dirigit a persones immigrants per atendre-les, informar-les, orientar-les i assessorar-les facilitant el procés d’acollida a la Comunitat Valenciana.