Entrega de premi del concurs de fotografia del projecte Sensibilització del fet migratori en escoles de zones rurals. 09.05.2019

El dijous dia 09 de maig de 2019, Jaume Pedrós coordinador territorial de les Terres de Lleida de Unió de Pagesos i patró de la Fundació Pagesos Solidaris, va fer l’entrega del premi del Concurs de fotografia  “+ iguals que diferents” a l’escola Set Focs de Bellaguarda. El concurs s’inclou en el marc del Projecte de sensibilització del fet migratori que s’ha dut a terme a diferents escoles de Catalunya i de l’Estat espanyol, també impulsat per Pagesos Solidaris, amb l’objectiu de sensibilitzar els alumnes de primària sobre les realitats socioculturals dels immigrants, així com per eliminar prejudicis i estereotips vinculats. Aquest projecte està cofinançat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons d’Asil, Migració i Integració de la Unió Europea.

L’objectiu del Concurs de fotografia ha estat animar els nens i nenes de primària a plasmar de forma gràfica els valors d’igualtat, sensibilitat i sostenibilitat. El jurat ha estat format per professionals de diferents àmbits (artístic, sindical, pedagògic i de voluntariat). El premi del concurs consisteix en un lot de llibres i contes relacionats amb la promoció dels valors d’igualtat i tolerància intercultural. En el conjunt del projecte han participat 25 escoles de Catalunya, Castella i Lleó, Castella la Manxa, Extremadura, Madrid, País Valencià, Illes Balears, Andalusia, Astúries i Cantàbria.

La Fundació Pagesos Solidaris defensa l’educació per al desenvolupament com una eina transformadora de la realitat social, per a la comprensió de les interrelacions socials i la promoció de valors i actituds relacionats amb la tolerància, la solidaritat i la justícia social.