Skip to content

Quadern d’activitats

Projecte de sensibilització del fet migratori a escoles de zones rurals
education121
logos
Sensibilitzar lalumnat per rebre els valors positius de la interculturalitat.

Sensibilitzar lalumnat per rebre els valors positius de la interculturalitat.

Estimular l'interès per cercar informació objectiva, trencant prejudicis i estereotips.

Estimular l'interès per cercar informació objectiva, trencant prejudicis i estereotips.

Potenciar l'escolta activa i l'exposició oral sobre la interculturalitat entre els nens.

Potenciar l'escolta activa i l'exposició oral sobre la interculturalitat entre els nens.

Promoure valors d'empatia, respecte i acolliment de les persones immigrades.

Promoure valors d'empatia, respecte i acolliment de les persones immigrades.

Fomentar el coneixement de la lluita racial.

Fomentar el coneixement de la lluita racial.

Pon el nombre de tu clase o grupo.

personajes