La Fundació Pagesos Solidaris visibilitza la desigualtat interseccional que pateix la Pagesia Gran i porta a terme una campanya de sensibilització de  bon tracte cap a aquest col·lectiu.